Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kompleksową pomoc prawną związaną z ustaniem małżeństwa:

 • rozwód, separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi,
 • podział majątku dorobkowego,
 • rozliczenie nakładów,
 • odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa,
 • zabezpieczenie powództwa;

Postępowanie pozaprocesowe i przedprocesowe m.in.:

 • porady prawne,
 • udział w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami,
 • sporządzenie porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów;

Postępowanie sądowe m.in.:

 • sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew / wniosek,
 • sporządzenie środków odwoławczych, tj. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie (w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów i innych),
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Honorarium

Wysokość honorarium adwokackiego uzgodnione jest z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy i zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania, a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. W sprawach, które zostaną zlecone kancelarii, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń i dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz!

Email: kontakt@kancelariakh.pl

Telefon: +48 512 454 411

Szybki kontakt